Herstel van de balans in de hersenen door natuurlijke groei en ontwikkeling

Wat is het breinbalans-programma?

De methode is gericht op het identificeren en behandelen van de onderliggende oorzaken van uiteenlopende problemen, zoals onrijpe reflexen, disfuncties in de hersenstam en verstoringen van het evenwichtig functioneren van het brein. Door deze onderliggende problemen aan te pakken, kan de breinbalansmethode helpen om de hersenen te stabiliseren waardoor er herstel van klachten ontstaat.

Het Intrigerende verloop volgens Dr. Robert Melillo

In de complexe wereld van de hersenen voltrekt zich een boeiend proces van groei en ontwikkeling. Dr. Robert Melillo, een gerespecteerde expert op het gebied van neurologie, heeft ons meegenomen op een reis om de normale ontwikkeling van het brein te begrijpen.

Deze reis begint bij de geboorte, wanneer het brein als een onbeschreven blad is. Gedurende de eerste levensjaren vindt voornamelijk de ontwikkeling van de rechterhersenhelft plaats. Dit wordt vaak beschouwd als het ‘bottom-up’ proces, waarin de zintuigen ontwaken en motorische vaardigheden zich ontvouwen. Vanaf het derde levensjaar tot het zesde levensjaar treedt een bijzonder belangrijke fase in. In deze periode ontwikkelt zich vooral de linkerhersenhelft, waar taal en cognitieve vaardigheden zich snel ontwikkelen. Het brein wordt een symfonie van functies.

Maar wat gebeurt er als deze ontwikkeling niet volgens verwachting verloopt? Wat als er uitdagingen ontstaan, zoals leerproblemen, aandachtsproblemen of sensorische integratie-uitdagingen? Hier komt Dr. Melillo’s expertise om de hoek kijken. Met de Brein Balans Methode leert hij ons hoe we deze uitdagingen kunnen aanpakken en het evenwicht kunnen herstellen. Het is een proces van herstel en groei, waarbij we de mogelijkheden van het brein omarmen en elk individu in staat stellen om hun volledige potentieel te bereiken.

Welkom in de wereld van breinontwikkeling, waar Dr Robert Melillo ons inspireert om te begrijpen hoe ons brein groeit en hoe we het kunnen ondersteunen om optimaal te functioneren.

Hoe ontstaat een disbalans in het brein?

Onze rechterhersenhelft ontwikkelt zich in de eerste drie levensjaren. Bij onze linkerhersenhelft begint dat pas na drie jaar. Elke hersenhelft stuurt verschillende functies aan. Zo richt onze rechterhersenhelft zich vooral op de sociale ontwikkeling, creativiteit en negatieve emoties. Het helpt ons om te overleven. Onze linkerhersenhelft is meer doelgericht, gericht op details, wiskundige vaardigheden en positieve emoties.

Nadat onze beide hersenhelften zich hebben ontwikkeld is het de bedoeling dat ze met elkaar gaan samenwerken. Gebeurt dit niet of niet volledig, dan spreken we van een disbalans in het brein. Ook op latere leeftijd kan een verstoring ontstaan, door bijvoorbeeld ziekte of een ongeluk.

De gevolgen van een disbalans

Een disbalans in je brein kan leiden tot veel frustraties en problemen. Wanneer je bijvoorbeeld een overactieve rechterhersenhelft hebt en een onderontwikkelde linkerhersenhelft, kan het voorkomen dat het reguleren van je emoties een uitdaging voor je is, vooral wanneer je merkt dat je gevoelig bent voor de emoties van anderen, waardoor je snel overweldigd raakt

Het kan ook zijn dat je het juist lastig vindt om sociale contacten te leggen, omdat je rechterhersenhelft niet naar behoren functioneert.

Alles in ons lichaam en psyche wordt bestuurd door ons brein. Om optimaal te kunnen functioneren is het dus van belang dat onze hersenhelften goed samenwerken. 

Become who you are

In het leven draait alles om het ontdekken van je ware zelf, en dat geldt ook voor het evenwicht in je brein. Wanneer de balans in je hersenen verstoord is, kunnen angstklachten, gedragsproblemen, concentratieproblemen, boosheid, leerachterstanden en/of sociale onhandigheid optreden en nog meer.

Bij Balanced Brain Building begeleiden we je met passie en enthousiasme om jezelf te worden door de balans in je brein te herstellen en te behouden.